‘God of War Ragnarok’ เล่นอย่างปลอดภัยด้วยการเล่นเพลงฮิต

Kratos รู้ว่าคุณต้องการอะไรและเขาก็จัดเตรียมมันอย่างสวยงาม คำเตือน: รีวิวนี้มีการสปอยล์เกม God of War ปี 2018 รวมถึงองค์ประกอบบางส่วนของ God of War Ragnarok ฉันไม่เคยเล่นเกมไหนมาก่อนที่ใช้วลี “ถ้าคุณชอบอันที่แล้ว คุณจะชอบอันนี้” มากเท่ากับที่ใช้กับGod of War Ragnarok...