ประเทศรวยกักตุนวัคซีนโควิด-19

วัคซีนป้องกันโควิด-19 หมดไปแปดสิบล้านโดสแล้ว แต่มีเพียง 55 โดสในประเทศที่มีรายได้ต่ำ จนถึงขณะนี้ มีการแจกจ่าย วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว กว่า 80 ล้านโดส ทั่วโลก เพียง 55 — 55! – ไปหาคนในประเทศที่มีรายได้ต่ำ ในความเป็นจริงเพียงหนึ่งประเทศ: กินี Edouard Mathieu หัวหน้าฝ่ายข้อมูลของ Our...